ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΟΔΗΓΟ TOY RECOIL
Ο οδηγός παρουσιάζει τις καλές πρακτικές που έχουν καταγραφεί από τους συνεργάτες της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας RecOil, για τη δημιουργία και βελτιστοποίηση της αλυσίδας συλλογής, μεταφοράς Χρησιμοποιημένων Μαγειρικών Ελαίων (ΧΜΕ) και παραγωγής βιοντίζελ. Ο πρακτικός αυτός οδηγός περιλαμβάνει πληροφορίες για αποτελεσματικά συστήματα συλλογής ΧΜΕ, τις μεθόδους επεξεργασίας ΧΜΕ και τις πρακτικές διανομής του παραγόμενου βιοντίζελ, το σχετικό νομικό πλαίσιο καθώς και χρήσιμες συμβουλές σε θέματα επικοινωνίας, συντήρησης, υγιεινής και ασφάλειας αλλά και για πολιτικές που μπορούν να συμβάλουν στην προώθηση αποτελεσματικών συστημάτων συλλογής και ανάκτησης ΧΜΕ με οικιακή προέλευση. H Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία RecOil, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Intelligent Energy Europe (Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στοχεύει στην προώθηση της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης οικιακών χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων, για τη βιώσιμη παραγωγή βιοντίζελ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το RecOil στη διεύθυνση www.recoilproject.eu.
Σας παρακαλούμε να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις για να μας βοηθήσετε στην αξιολόγηση της χρήσης του οδηγού:
Ο οδηγός παρουσιάζει τις καλές πρακτικές που έχουν καταγραφεί από τους συνεργάτες της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας RecOil (www.recoilproject.eu), για τη δημιουργία και βελτιστοποίηση της αλυσίδας συλλογής, μεταφοράς Χρησιμοποιημένων Μαγειρικών Ελαίων (ΧΜΕ) και παραγωγής βιοντίζελ. Ο πρακτικός αυτός οδηγός περιλαμβάνει πληροφορίες για αποτελεσματικά συστήματα συλλογής ΧΜΕ, τις μεθόδους επεξεργασίας ΧΜΕ και τις πρακτικές διανομής του παραγόμενου βιοντίζελ, το σχετικό νομικό πλαίσιο καθώς και χρήσιμες συμβουλές σε θέματα επικοινωνίας, συντήρησης, υγιεινής και ασφάλειας αλλά και για πολιτικές που μπορούν να συμβάλουν στην προώθηση αποτελεσματικών συστημάτων συλλογής και ανάκτησης ΧΜΕ με οικιακή προέλευση.

Οι συνεργάτες της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας RecOil σας εύχονται μια ευχάριστη περιήγηση στον διαδικτυακό οδηγό.

ENA - Energy and Environment Agency of Arrábida (coordinator),
FS - Factor Social,
ReSEL-TUC - Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων, Πολυτεχνείο Κρήτης,
ALESSCO - Local Energy Agency Province of Cosesza,
APEC - Energy Agency Province of Cádiz,
Senergia - Regional Energy Agency for Barreiro, Moita, Montijo and Alcochete,
ElinBiofuels A.E.,
MC - Municipality of Castrolibero,
EUBIA - European Biomass Industry Association,
ABP - Agro Business Park,
ETA s.r.l. - Energy, Transports, Agriculture.
ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ.
RecOil © 2020 All rights reserved
Contact
Developed by:
Renewable and Sustainable Energy Systems Laboratory Environmental Engineering Dpt-Technical University of Crete (ReSEL TUC) S.energia – Agência Regional de Energia para os concelhos do Barreiro, Moita, Montijo e Alcochete European Biomass Industry Association Agro Business Park ENA - Agência de Energia e Ambiente da Arrábida Agenzia per l'energia Provincia di Cosenza Factor Social Energy Management Agency Province of Cádiz (APEC) ETA-Florence Renewable Energies

Το περιεχόμενο του παρόντος [ιστοσελίδα, δημοσίευση κ.λπ.] αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των συντακτών. Δεν εκφράζει κατ’ ανάγκη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.